Aby sme mohli zlepšovať služby na www.humanet.sk, prispôsobovať reklamu a analyzovať návštevnosť, využívame cookies. Informácie o tom, ako používate naše webové stránky, poskytujeme aj našim partnerom v oblasti sociálnych médií, inzercie a analýzy. Títo partneri môžu príslušné informácie skombinovať s ďalšími údajmi, ktoré ste im poskytli alebo ktoré od vás získali, keď ste používali ich služby. Kliknutím na tlačidlo OK alebo iný odkaz na webe udeľujete s uvedeným súhlas. Zmeniť to môžete kedykoľvek v nastavení vášho prehliadača. Viac info. OK
EN Mzdy a personalistika 041 / 286 15 15 Účtovníctvo 041 / 286 15 15 Podpora Videonávody Príručky Školenia Novinky

Legislatívne a produktové novinky 2015

2015, 12 - december

Registračná pokladnica pri službách – 7.časť (cestovné agentúry, cestoavné kancelárie, rezervačné služby, súkromné bezpečnostné služby, bezpečnostné systémy a pátracie služby)
Siedma časť článku o používaní registračných pokladníc pri službách. Podrobný zoznam služieb v oblasti cestovného ruchu a bezpečnostných služieb, pri ktorých je povinné používať elektronickú registračnú pokladnicu alebo virtuálnu registračnú pokladnicu pre evidenciu tržieb v hotovosti. Za tržbu v hotovosti sa považuje aj úhrada vystavenej faktúry, pokiaľ je úhrada realizovaná v hotovosti. ... viac

Zamestnanecká rada a dôverník
Zamestnanecká rada a zamestnanecký dôverník sú zástupcovia zamestnancov, ktorí sa zúčastňujú na rozhodovaní zamestnávateľa vo veciach sociálnych a ekonomických záujmov zamestnancov ... viac

Máte správne nastavené oprávnenia?
Finančná správa spúšťa obojsmernú elektronickú komunikáciu na spotrebných daniach od 11. januára 2016 ... viac

Šialené a zábavné zákony - 13. časť
Trináste pokračovanie so zabavnými a nezvyčajnými zákonmi a predpismi vo svete. V našom prehľade zaujímavých zákonov pokračujeme v Amerike, tentoraz v štáte Kansas a Kentucky ... viac

Koncoročné odmeny nemajú vplyv na výplatu nemocenských dávok
Koncoročné odmeny pre zamestnanca nemajú vplyv na jeho nemocenské dávky ... viac

eHealth - elektronické zdravotníctvo
Poslaním elektronického zdravotníctva (eHealth) je podpora poslania zdravotníctva prostredníctvom informačných a komunikačných technológií. ... viac

Registračná pokladnica pri službách – 6.časť (dizajnérske činnosti, fotografické činnosti, prekladateľské a tlmočnícke činnosti, veterinárne činnosti, prenájom a lízing, sprostredkovanie zamestnania a poskytovanie ľudských zdrojov)
V šiestej časti článku o používaní registračných pokladníc pri službách prinášame zoznam služieb v oblasti dizajnérskych, fotografických, prekladateľských, tlmočníckych, veterinárnych činností, prenájmu a lízingu, sprostredkovania zamestnania a poskytovania ľudských zdrojov ... viac

Pracovná cesta
Viete, či Vás zamestnávateľ môže vyslať na pracovnú cestu príkazom? Musí sa k pracovnej ceste vyjadriť aj zamestnanec? Ako sa k téme pracovnej cesty stavia Zákonník práce? ... viac

Od 15. decembra začne platiť nová odvodová úľava
Na základe prijatého zákona o podpore najmenej rozvinutých okresov dochádza od 15. decembra 2015 k rozšíreniu skupiny zamestnancov s odvodovou úľavou ... viac

Online ekonomický systém 5.10
Od dnešného dňa je vám k dispozícii nový rýchlejší online ekonomický systém Humanet. Súčasťou novej verzie je aj niekoľko drobných funkčných úprav. ... viac

Šialené a zábavné zákony - 12. časť
Dvanáste pokračovanie so zabavnými a nezvyčajnými zákonmi a predpismi vo svete. V našom prehľade zaujímavých zákonov pokračujeme v Amerike, v štáte Iowa ... viac

Finančná správa má novú mobilnú aplikáciu
Po aplikáciách Pokladnica, Over doklad či Superkolky môžu občania od 1. decembra využívať novú mobilnú aplikáciu „Info služby finančnej správy“. ... viac

Novinka vo VRP
Všetky virtuálne registračné pokladnice (VRP) s doterajším označením „ambulantný predaj“ sú odteraz premenované na „prenosné pokladnice“. ... viac

Šialené a zábavné zákony - 11. časť
Jedenáste pokračovanie so zabavnými a nezvyčajnými zákonmi a predpismi vo svete. V našom prehľade zaujímavých zákonov zostávame v Amerike, tentoraz v štáte Indiana ... viac

Práca vykonávaná osobami mladšími ako 15 rokov, alebo osobami staršími ako 15 rokov do skončenia povinnej školskej dochádzky
Práca osôb mlaších ako 15 rokov alebo osôb starších ako 15 rokov do skončena povinnej školskej dochádzky je zakázaná. Výnimočne však môžu vykonávať prácu za presne stanovených podmienok. ... viac

Doplnkové dôchodkové sporenie
Doplnkové dôchodkové sporenie predstavuje dobrovoľnú formu sporenia za účelom zabezpečenia doplnkového príjmu pre obdobie staroby ... viac

2015, 11 - november

Účtovný program 5.09
V najnovšej verzii umožňuje účtovný program prispôsobiť vzhľad pokladničných dokladov, kontačného lístka ... viac

Výpovedná doba
Výpovedná doba začína plynúť od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede a skončí sa uplynutím posledného dňa príslušného kalendárneho mesiaca. ... viac

Okamžité skončenie pracovného pomeru – časť 2.
V druhej časti článku prinášame prehľad podľa Zákonníka práce a z neho prislúchajúci § 68 a § 70 Okamžité skončenie pracovného pomeru ... viac

Nárok na nemocenské dávky
Nárok zamestnanca na nemocenskú dávku vzniká, ak splnil podmienky ustanovené na vznik nároku na nemocenskú dávku počas trvania nemocenského poistenia a nemá príjem, ktorý sa považuje za vymeriavací základ za obdobie ... viac

Účtovný doklad, účtovný zápis, účtovné knihy v sústave podvojného účtovníctva
Viete, čo musí obsahovať účtovný doklad a kedy je potrebné ho vystaviť? Kedy a kam zaznamenať účtovný zápis? Aké účtovné knihy sú používané v sústave podvojného účtovníctva? ... viac

Mzdová kompenzácia za sťažený výkon práce
Zamestnancovi patrí mzda mzdová kompenzácia za sťažený výkon práce podľa § 124 Zákonníka práce ... viac

Okamžité skončenie pracovného pomeru – časť 1.
Pracovnoprávne vzťahy medzi zamestnancom a zamestnávateľom nie sú vždy ideálne. Viete, kedy môže zamestnávateľ okamžite ukončiť pracovný pomer so svojim zamestnancom? ... viac

Šialené a zábavné zákony - 10. časť
Desiate pokračovanie so zabavnými a nezvyčajnými zákonmi a predpismi vo svete. V našom prehľade zaujímavých zákonov zostávame v Amerike, tentoraz v štáte Illinois ... viac

Povinnosti zamestnávateľov vyplývajúce z ochrany osobných údajov
Zamestnávateľ vykonávajúci spracovanie miezd s personálnej agendy prichádzajúca do neustáleho kontaktu s osobnými údajmi jednotlivých zamestnancov ... viac

Pracovný pomer na kratší pracovný čas
Na celom svete existuje nespočetne veľa pracovných miest, resp. prác, ktoré ľudia vykonávajú. ... viac

Ako platiť menej za účtovný program
Platíte veľa za účtovný program? Chcete platiť menej? Oveľa menej? Poradíme vám ako na to. ... viac

Nárok na dávky pri odvodovej úľave
Sociálna poisťovňa pripomína, že obdobie, kedy sa na zamestnanca vzťahuje odvodová úľava, sa mu z dôvodu neplatenia poistného nezapočítava ako obdobie ... viac

Náhrady za pracovnú pohotovosť
Pracovnou pohotovosťou je podľa § 96 Zákonníka práce obdobie, počas ktorého sa zamestnanec zdržiava určený čas na dohodnutom mieste a je pripravený na výkon práce podľa pracovnej zmluvy. ... viac

Registračná pokladnica pri službách – 5.časť (inžinierske činnosti a technické poradenstvo, technické testovanie a analýzy, reklamné agentúry, predaj vysielacieho času, prieskum trhu a verejnej mienky)
Podrobný zoznam služieb v oblasti inžinierskych činností, technického testovania, reklamných agentúr, predaja vysielacieho času, prieskumu trhu a verejnej mienky ... viac

Online ekonomický software 5.08
Novinky online ekonomického software Humanet vo verzii 5.08. Otestujte sa a vyhrajte iPad Air. ... viac

2015, 10 - október

Šialené a zábavné zákony - 9. časť
Deviate pokračovanie so zabavnými a nezvyčajnými zákonmi a predpismi vo svete. V našom prehľade zaujímavých zákonov zostávame v Amerike, tentoraz v štáte Georgia ... viac

Mzdové zvýhodnenie za nočnú prácu
Zamestnancovi patrí podľa § 123 Zákonníka práce popri dosiahnutej mzde za každú hodinu nočnej práce mzdové zvýhodnenie najmenej 20% minimálnej mzdy ... viac

Test účtovníka
Otestujte sa a porovnajte s ostatnými účtovníkmi v našom teste excelentného účtovníka. Otestujte svoje účtovnícke znalosti a vyhrajte iPad Air. ... viac

Novinky pri dani z motorových vozidiel
Daňové subjekty, ktoré majú zo zákona povinnosť priznať a zaplatiť daň z motorových vozidiel, čaká od januára niekoľko zmien ... viac

Mzda a náhrada mzdy za sviatok
Zamestnancovi, ktorý nepracoval preto, že sviatok pripadol na jeho obvyklý pracovný deň, patrí podľa § 122 Zákonníka práce náhrada mzdy v sume jeho priemerného zárobku, ak mu mzda ušla pre sviatok ... viac

Povinnosti vyplývajúce z pracovného pomeru
Zamestnávateľ a zamestnanec sa odo dňa vzniku pracovného pomeru musia riadiť okrem interných predpisov spoločnosti aj podľa Zákonníka práce ... viac

Verejné prednášky o virtuálnej registračnej pokladnici
Finančná správa pripravila od 20. do 29. októbra sériu verejných prednášok v priestoroch daňových úradov vo všetkých krajských mestách ... viac

Šialené a zábavné zákony - 8. časť
Ďalšie pokračovanie so zabavnými a nezvyčajnými zákonmi a predpismi vo svete. V našom prehľade zaujímavých zákonov zostávame v Amerike, tentoraz v štáte Florida ... viac

Mzda za prácu nadčas
Práca nadčas je práca vykonávaná zamestnancom na príkaz zamestnávateľa alebo s jeho súhlasom nad určený týždenný pracovný čas ... viac

Prihláška na verejné zdravotné poistenie
Podanie prihlášky na verejné zdravotné poistenie je základnou povinnosťou poistenca verejného zdravotného poistenia. ... viac

Registračná pokladnica pri službách – 4.časť (vedenie firiem, komunikácia s verejnosťou, poradenské služby v oblasti podnikania, architektonické činnosti)
Podrobný zoznam služieb v oblasti vedenia firiem, styku a komunikácie s verejnosťou, poradenských služieb v oblasti podnikania a riadenia a architektonických činností ... viac

Ako postupovať v prípade nevyplatenia mzdy
Podľa § 130 ods. 2 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov sa mzda vypláca vo výplatných termínoch dohodnutých v pracovnej zmluve alebo v kolektívnej zmluve. ... viac

Zdravotné poistenie
Zdravotné poistenie v Slovenskej republike upravuje Zákon č. 580/2004 o zdravotnom poistení. Podľa tohto zákona sa rozlišuje povinné verejné zdravotné poistenie a individuálne zdravotné poistenie. ... viac

Šialené a zábavné zákony - 7. časť
Siedme pokračovanie so zabavnými a nezvyčajnými zákonmi a predpismi vo svete. Ďalšie zákony zo štátov Connectitut, Delawere, Hawaii a Idaho ... viac

2015, 09 - september

Obsah faktúry podľa Zákona o dani z pridanej hodnoty
V článku vám prinášame náležitosti, ktoré musí obsahovať faktúra podľa Zákona o dani z pridanej hodnoty ... viac

Vysporiadanie preplatku alebo nedoplatku z ročného zúčtovania zdravotného poistenia
Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia vykonáva za všetkých poistencov zdravotná poisťovňa a to v termíne do 30. septembra bežného roka. ... viac

Online ekonomický systém 5.07
Vo verzii 5.07 prináša ekonomický systém Humanet niekoľko drobných úprav a vylepšení, napr. SEPA platby UniCredit Bank pre cezhraničné platby v €. ... viac

Pracovné voľno pri hľadaní zamestnania
Nárok na pracovné voľno pri hľadaní nového zamestnania definuje Zákonník práce v § 141 ods. 2 písm. i) ... viac

Skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe počas práceneschopnosti
Zákonník práce rozlišuje niekoľko spôsobov skončenia pracovného pomeru ... viac

Slovník pojmov u dane z pridanej hodnoty
Zákony bývajú občas plné zložitých výrazov, preto Vám v článku prinášame slovník niektorých pojmov týkajúcich sa dane z pridanej hodnoty. ... viac

Faktúra ako nástroj Guerilla marketingu
Mať dobrý nápad a tvrdo na ňom pracovať dnes už nestačí. Aby ste sa presadili v množstve produktov a služieb, ktoré medzi sebou súperia o zákazníka, musíte dať o svojom dobrom nápade ľuďom vedieť ... viac

Šialené a zábavné zákony - 6. časť
Šieste pokračovanie so zabavnými a nezvyčajnými zákonmi a predpismi vo svete. Ďalšie zákony zo štátu Colorado ... viac

Vyplácaná mzda
Vyplácaná mzda sa podľa § 130 Zákonníka práce zaokrúhľuje na najbližší euro cent smerom nahor a vypláca sa zamestnancom v peniazoch. ... viac

Doručovanie písomností – 1. časť
Viete, ako správne doručovať písomnosti vyplývajúce z pracovnoprávnych vzťahov zamestnávateľa a zamestnanca? Aké povinnosti Vám vyplývajú podľa Zákonníka práce? ... viac

Online ekonomický systém 5.06, pekné faktúry
Vo verzii 5.06 prináša ekonomický systém Humanet od základov prepracovanú tlač fakturačných dokladov. Teraz si môžete faktúry upraviť presne podľa vašich predstáv. ... viac

Šialené a zábavné zákony - 5. časť
Piate pokračovanie so zabavnými a nezvyčajnými zákonmi a predpismi vo svete. Ďalšie zákony z Ameriky ... viac

Registračná pokladnica pri službách – 3.časť (poisťovacie, právne, účtovnícke, audítorské a poradenské činnosti)
Podrobný zoznam služieb v oblasti v oblasti poisťovníctva, právnych, účtovníckych, audítorských a poradenských činností, pri ktorých je povinné používať elektronickú registračnú pokladnicu alebo virtuálnu registračnú pokladnicu ... viac

Výpočet súm životného minima od 1.7.2015 v modelových situáciách
Životné minimum je spoločensky uznaná minimálna hranica príjmov fyzickej osoby, pod ktorou nastáva stav jej hmotnej núdze. ... viac

Šialené a zábavné zákony - 4. časť
Štvrté pokračovanie so zabavnými a nezvyčajnými zákonmi a predpismi vo svete. Tentoraz z Ameriky ... viac

Odstúpenie od pracovnej zmluvy
Viete, za akých okolností môže zamestnávateľ odstúpiť od pracovnej zmluvy zamestnanca pred jeho nastúpením do práce? ... viac

2015, 08 - august

Slovník a skratky pri podávaní INTRASTATU
Pri podávaní INTRASTATU sa môžete stretnúť s rôznymi výrazmi alebo skratkami, ktorých význam vám nemusí byť úplne jasný, a preto vám v článku prinášame prehľad tých najdôležitejších. ... viac

Cestovné náhrady (diéty) pre rok 2015
V prípade, že cestujete do zahraničia, alebo Vás zamestnávateľ vyslal na dlhodobú pracovnú cestu máte nárok na cestovné náhrady – takzvané diéty. Tieto diéty platia aj pri tuzemských služobných cestách na území Slovenskej republiky. ... viac

Čo je to INTRASTAT?
Viete, čo je to INTRASTAT, načo slúži a kedy vám vzniká povinnosť ho podávať? V článku sa dozviete aj to, komu sú údaje z INTRASTATU poskytované. ... viac

Skúšobná doba
Každý zamestnávateľ by mal pri vytváraní pracovnej zmluvy resp. nástupe nových zamestnancov do svojej spoločnosti myslieť aj na pojem skúšobná doba. Prinášame Vám prehľad § 45 Skúšobná doba. ... viac

Predčíslia účtov otvorených v Štátnej pokladnici
Číslo účtu pre úhradu príslušnej dane sa skladá z predčíslia označujúceho druh dane, zo základného čísla účtu označujúceho daňový subjekt a z identifikačného kódu Štátnej pokladnice. Zoznam predčíslí účtov otvorených v Štátnej pokladnici. ... viac

Dejiny pracovného času na území Slovenska
Slovensko bolo v čase priemyselnej revolúcie súčasťou Uhorska. ... viac

Nároky zamestnancov cez horúčavy
Slovenská legislatíva zamestnávateľom stanovuje niekoľko povinností, ktoré musia dodržať, aby sa ľuďom na pracoviskách pracovalo v horúcom období lepšie. ... viac

Pri sprievode dieťaťa nárok na ošetrovné ani nemocenské spravidla nevzniká
Sociálna poisťovňa upozorňuje, že pri sprievode dieťaťa nárok na ošetrovné ani nemocenské spravidla nevzniká. ... viac

Registračná pokladnica pri službách – 2.časť (ubytovanie, stravovanie)
Podrobný zoznam služieb v oblasti ubytovania a stravovania, pri ktorých je povinnosť používať elektronickú registračnú pokladnicu alebo virtuálnu registračnú pokladnicu ... viac

Novela zákona o účtovníctve platná od 01.07.2015 – 2.časť
Nové správne delikty, zvýšenie hranice pokuty. ... viac

Koncesionárske poplatky a podnikatelia
Povinnosť platenia poplatku nevyplýva pre podnikateľov z počtu rozhlasových alebo televíznych prijímačov. ... viac

Novela zákona o účtovníctve platná od 01.07.2015 – 1.časť
Spresnenie a odstránenie nedokonalostí v súčasnej právnej úprave. ... viac

Registračná pokladnica pri službách - 1. časť (motorové vozidlá)
Povinnosť používať registračnú pokladnicu na evidenciu tržieb upravuje Zákon č. 289/2008 Z.z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice. ... viac

Základné povinnosti zamestnanca
Viete aké sú základné povinnosti zamestnanca, ktoré by mal dodržiavať podľa Zákonníka práce? ... viac

Dejiny pracovného času - 2. časť
Vo Francúzsku bol prvý zákon týkajúci sa problematiky pracovného času prijatý už v roku 1841. ... viac

2015, 07 - júl

Dejiny pracovného času - 1. časť
Pracovný čas je časový úsek, ktorý osoba strávi vo svojom platenom zamestnaní. ... viac

Novela zákona o DPH platná od 01.07.2015
Dňa 01.07.2015 nadobudla účinnosť novela zákona o DPH, ktorá bola realizovaná zákonom č.218/2014 Z.z, zmeny obsiahnuté v novele sa týkajú §79 ods.6 a 7 zákona o DPH. ... viac

Kód štátu na RLFO
Jednou z často sa opakujúcich chýb zamestnávateľov pri evidencii zamestnancov v Sociálnej poisťovni, je nesprávne vyplnenie štátnej príslušnosti zamestnanca v Registračnom liste FO. ... viac

Kto je povinný používať elektronickú registračnú pokladnicu
Používanie ERP sa vzťahuje na každú fyzickú alebo právnickú osobu, ktorá na základe oprávnenia na podnikanie predáva tovar alebo poskytuje vymedzené služby, pričom za predaj tovaru ... viac

Všeobecný vymeriavací základ za rok 2014
Všeobecný vymeriavací základ je 12-násobok priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej štatistickým úradom za príslušný kalendárny rok. ... viac

Šialené a zábavné zákony - 3
Tretie pokračovanie so zabavnými a nezvyčajnými zákonmi a predpismi vo svete. Tentoraz zo Švédska, Nórska, Dánska ... viac

Nový právny a informačný portál
Nový právny a informačný portál Ministerstva spravodlivosti SR SLOV-LEX je v pilotnej prevádzke. ... viac

Hľadá sa programátor
Hľadáme šikovných programátorov, ktorí by sa radi podieľali na úspechu najlepšieho online ekonomického systému. ... viac

Eurocloud Slovakia Awards 2015
Ekonomický systém Humanet potvrdil svoje kvality v súťaži Eurocloud Slovakia Awards 2015. ... viac

Šialené a zábavné zákony - 2
Pokračujeme v letnom oddychovom seriály o šialených a aj zábavných zákonoch vo svete. Tentoraz navštívime ... viac

Životné minimum od 1.7.2015
Dňa 25.5.2015 vydalo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny informáciu o tom, že od 1. júla 2015 sa suma životného minima zvyšovať nebude. ... viac

Skončenie pracovného pomeru
Viete kedy a z akých dôvodov dochádza ku skončeniu pracovného pomeru zamestnanca? Pripravili sme pre vás stručný prehľad. ... viac

Šialené a zábavné zákony - 1
Leto je čas oddychu, a preto vám prinášame oddychové články o šialených a aj zábavných zákonoch vo svete. ... viac

2015, 06 - jún

Online ekonomický systém 5.05
Vo verzii 5.05 prináša ekonomický systém Humanet dalšie zjednodušenie ovládania a novú farebnú schému užívateľského rozhrania. ... viac

Daňové výkazy jednoducho
Finančná správa ako výnimka medzi štátnymi inštitúciami vychádza v ústrety firmám, ktoré vyvíjajú účtovné programy. ... viac

Online účtovný program sa vyfarbil
V najnovšej verzii priniesol online účtovný program Humanet úplne nové modernizované užívateľské rozhranie. Teší nás, že ohlasy používateľov sú výrazne pozitívne. ... viac

Postup uplatnenia nemocenskej dávky
V súvislosti s uplatňovaním nároku na nemocenské dávky zamestnanca je zamestnávateľ povinný odovzdať pobočke Sociálnej poisťovne tlačivo ... viac

Práca na zmeny
Práca na zmeny je spôsob organizácie pracovného času, pri ktorom zamestnanci jeden druhého striedajú na rovnakom pracovisku podľa určitého rozvrhu a ... viac

Rozvrhnutie pracovného času
Zamestnávateľ má k dispozícii týždenný pracovný čas určený Zákonníkom práce a ten podľa potreby rozvrhuje na jednotlivé týždne a mesiace tak, aby ... viac

Pracovný čas – základné pojmy
Príspevok sa venuje základným pojmom, s ktorými sa zamestnávateľ môže stretnúť pri zostavovaní pracovných kalendárov a kontrole pracovného času zamestnanca. ... viac

Online ekonomický systém 5.04
V najnovšej verzii prináša ekonomický systém Humanet väčšiu možnosť individualizácie jeho vzhľadu. Vyberte si jednu zo štyroch farebných schém podľa vašej nálady alebo obľúbenosti. ... viac

Daň z pridanej hodnoty
Čo je predmetom dane z pridanej hodnoty? Základné pojmy. Podľa § 2 zákona č. 222/2004 o DPH je predmetom dane ... viac

Cestovné náhrady
Administratívne náležitosti, pracovný výkaz a vyúčtovanie dokladov spojených s pracovnou cestou. ... viac

2015, 05 - máj

Deň daňovej slobody v roku 2015
Podľa informácií zverejnených spoločnosťou Deloitte v roku 2015 pripadne Deň daňovej slobody na Slovensku na 25.5.2015. Pozrite si porovnanie s inými krajinami. ... viac

Novela Obchodného zákonníka
S účinnosťou od 1.1.2016 sa ruší povinnosť správcu peňažných vkladov splatených pred vznikom spoločnosti. ... viac

Zrážky zo mzdy – časť III - zrážky bez súhlasu zamestnanca
Iné ako prednostné zrážky, ktoré môže zamestnávateľ zraziť bez súhlasu zamestnanca. ... viac

Povinná registrácia pre DPH
Kedy sa musíte registrovať pre DPH? Čo spadá do obratu na registráciu pre DPH alebo zmenu platenia DPH? ... viac

Povinnosti zamestnávateľa zo Zákona o zdravotnom poistení
Prehľad povinností zamestnávateľa, ktoré mu ukladá Zákon o zdravotnom poistení. Nezabúdate na niektoré z nich? ... viac

Povinnosti zamestnávateľa zo Zákona o sociálnom poistení
Prehľad povinností zamestnávateľa, ktoré mu ukladá Zákon o sociálnom poistení. Nezabúdate na niektoré z nich? ... viac

Zrážky zo mzdy – časť II - prednostné zrážky
Exekúcie, výživné, pohľadávky voči tretím subjektom. Môže ich zamestnávateľ zraziť bez súhlasu zamestnanca? ... viac

Zrážky zo mzdy – časť I
Exekúcie, výživné a iné zrážky - čo, kedy a na základe akých pravidiel môžete zraziť zamestnancovi. ... viac

Povinnosti zamestnávateľa - materská dovolenka
Ako má postupovať zamestnávateľ, ktorého zamestnankyňa porodila dieťa, ale nemá nárok na dávku materské? ... viac

Obdobie na odpočítanie dane
Podľa § 51 ods. 2 zákona o DPH si môže platiteľ dane uplatniť právo na odpočítanie dane v ktoromkoľvek zdaňovacom období kalendárneho roka. ... viac

Vznik a zánik zamestnávateľa – časť III
Tretie pokračovanie povinností zamestnávateľa zamerané na Zákon o správe daní a poplatkov. ... viac

2015, 04 - apríl

Vznik a zánik zamestnávateľa – časť II
Druhé pokračovanie povinností zamestnávateľa zamerané na Zákon o zdravotnom poistení. ... viac

Vznik a zánik zamestnávateľa – časť I
Právnická alebo fyzická osoba sa stane zamestnávateľom, ak začne zamestnávať prvého zamestnanca ... viac

Staré vs. nové účtovné obdobie
Aj vás otravuje neustále prepínanie medzi novým a starým rokom počas spracovania ročnej účtovnej závierky? ... viac

Mzdy a personalistika
Získajte program na mzdy a personalistiku v jednom balíku s množstvom užitočných funkcií iba za cenu mzdového programu. ... viac

Dávky oslobodené od dane z príjmov
Prinášame prehľad dávok, ktoré sú oslobodené od dane z príjmov. Ide o dávky nepodliehajúce dani z príjmov vyplácané podľa zákona o sociálnom poistení ... viac

Podiel zo zaplatenej dane
Každý daňovník môže poskytnúť časť zo zaplatenej dane z príjmu na podporu činností neziskových organizácií. ... viac

HOUR Biznis Raňajky
Zažite ráno v „oblakoch” a prijmite naše pozvanie na ďalšie HOUR Biznis Raňajky plné nových informácií ... viac

Termíny ročného zúčtovania ZP za rok 2014
Termíny ročného zúčtovania poistného na verejné zdravotné poistenie za rok 2014. ... viac

Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia za rok 2014
Aj v tomto roku vykonajú ročné zúčtovanie poistného za svojich poistencov a platiteľov poistného, ktorí splnia podmienky na jeho vykonanie, zdravotné poisťovne. ... viac

Ročné daňové hlásenie za rok 2014
Zamestnávate zamestnancov a vyplácate im mzdy? Nezabudnite, že do 30.4.2015 musíte odovzdať ročné daňové hlásenie. ... viac

Ako poukázať 2 %, prípadne 3 % z dane
Ak ste splnili podmienky, viete ako poukázať % z dane, v prípade, ak vám zamestnávateľ vykonal ročné zúčtovanie dane alebo v prípade, keď si vlastnoručne vypĺňate daňové priznanie? ... viac

Predaj majetku neziskovej organizácie
Ak nezisková organizácia predáva majetok a pri predaji dochádza k realizácií príjmu, tak je tento príjem predmetom dane. ... viac

Online účtovný program 5.03
Aj po spracovaní a odovzdaní daňových priznaní pokračujeme vo vylepšovaní online účtovníctva a miezd Humanet. Pozrite si aké novinky prináša online účtovníctvo vo svojej najnovšej verzii ... viac

Začnite účtovať online
Daňové priznania máme za sebou, takže teraz je ten správny čas na zmenu. Začnite účtovať online. Vymeňte zastaralé účtovníctvo za moderný online účtovný softvér. ... viac

2015, 03 - marec

Ako postupovať pri uplatnení dávky v nezamestnanosti
Nárok na dávku v nezamestnanosti si uplatňujete na pobočke Sociálnej poisťovne príslušnej podľa miesta trvalého pobytu na základe písomnej žiadosti. ... viac

Prestíž pre účtovníkov
Autori online ekonomického softvéru Humanet, sa dlhodobo venujú nielen zjednodušeniu práce účtovníkov, ale aj podpore ich spoločenskej prestíže. ... viac

Spracovanie účtovníctva
Hľadáte spoľahlivého účtovníka, ktorý vám včas a správne zabezpečí spracovanie vášho účtovníctva? ... viac

Daňová evidencia
Živnostník alebo iná zárobkovo činná fyzická osoba má viac možností ako účtovať o svojom podnikaní. Najčastejšie vedie jednoduché účtovníctvo, môže sa však rozhodnúť aj pre ... viac

Osobný spis zamestnanca
Osobný spis zamestnanca sa zakladá so vznikom pracovného pomeru a odkladá sa s jeho ukončením. Osobný spis zamestnanca môže vzniknúť aj skôr ... viac

Poukázanie 2 %, prípadne 3 % z dane
Viete aké podmienky musíte spĺňať, aby ste mohli darovať 2 %, prípadne 3 % z vašej dane? ... viac

Bezpečné účtovníctvo
Ako zaistiť bezpečné spracovanie účtovníctva? Ktoré účtovníctvo je bezpečnejšie? Je lepšie použiť klasický alebo online účtovný program? ... viac

Online účtovníctvo
Čo je to online účtovníctvo? Ako to funguje? Je to bezpečné? Všetko, čo ste chceli vedieť o online účtovníctve nájdete teraz na špecializovanej internetovej stránke. ... viac

Ošetrovné (OČR)
Ošetrovné je dávka, ktorá je poskytovaná z dôvodu osobného a celodenného ošetrovania chorého dieťaťa, chorého manžela, chorej manželky, chorého rodiča alebo ... viac

Výkaz ZP, počet dní od januára 2015
Vykazovanie počtu dní vo výkaze preddavkov na zdravotné poistenie od januára 2015. Oproti vykazovaniu v minulosti došlo k zmene ... viac

Základy inventarizácie
Inventarizácia je prostriedkom kontroly vecnej správnosti účtovníctva. Pod inventarizáciou rozumieme porovnanie skutočného stavu majetku, záväzkov a vlastného imania nielen ... viac

SDS a DDS ako nezdaniteľné časti základu dane
V ročnom zúčtovaní dane za rok 2014 si môže zamestnanec uplatniť ako nezdaniteľnú časť základu dane príspevky na starobné dôchodkové sporenie a doplnkové dôchodkové sporenie. ... viac

Sedem výhod virtuálnej registračnej pokladnice
Podnikatelia, ktorým od 1. apríla 2015 vzniká povinnosť používať registračnú pokladnicu, majú na výber z dvoch možností. ... viac

Povinnosť podať daňové priznanie
Viete kto a za akých okolností musí podať daňové priznanie? Viete, ktore príjmy podliehajú dani a ktoré sú od dane oslobodené? ... viac

Humanet je v Slovenských elektrárňach
Spracovanie personálnej a mzdovej agendy v Slovenských elektrárňach beží na Humanete. Prvé ostré spracovanie miezd prebehlo úspešne za január 2015. ... viac

Daňové priznanie 2014
Spracujte si daňové priznanie rýchlo a jednoducho online. Žiadne sťahovanie formulárov a inštalovanie programu. Všetko spracujete pohodlne online v účtovníctve Humanet. ... viac

Online účtovný program 5.02
Pozrite si aké nové funkcie prináša najnovšia verzia online účtovného programu. Nové funkcie sú k dispozícii pre jednoduché účtovníctvo, podvojné účtovníctvo aj mzdy. ... viac

2015, 02 - február

Opravy chýb v registračnom liste fyzickej osoby
Ako postupovať pri oprave chýb v registračnom liste fyzickej osoby? Ak zamestnávateľ zistí, že na prihláške uviedol napr. nesprávny typ zamestnanca, alebo nesprávny dátum ... viac

Rozdiely v ročnom zúčtovaní oproti roku 2013
Ročné zúčtovanie dane sa bude vykonávať v princípe podľa rovnakých podmienok ako za rok 2013. Došlo však k niektorým číselným a vecným zmenám. ... viac

Ročné zúčtovanie dane podnikateľa
Viete ako postupovať pri ročnom zúčtovaní dane zamestnanca, ktorý podniká, resp. je držiteľom napr. živnostenského listu? ... viac

Nie je podpora ako podpora
Ak kupujete akýkoľvek produkt alebo službu, chcete mať istotu, že ak niečo nebude fungovať, potom vám bude mať kto poradiť. ... viac

Ročné zúčtovanie dane 2014
Medzi povinnosti zamestnávateľa po skončení roka patrí aj vykonanie ročného zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti. ... viac

Efektívne sledovanie obchodného prípadu
Viete komu ste poslali akú cenovú ponuku, či ste tovar dodali a vyfakturovali? Stalo sa vám, že vám obchodný partner reklamoval, že ste mu predali tovar za inú ako dohodnutú cenu? ... viac

Ako zvýšiť produktivitu
Odkladáte prácu na neskôr? Skoncujte s tým! Vieme ako na to. Máme pre vás pár aplikácií, ktoré vám pomôžu. ... viac

Odklad daňového priznania za rok 2014
Lehotu na podanie daňového priznania si môžete predĺžiť o tri a v niektorých prípadoch o šesť mesiacov. ... viac

Čo treba skontrolovať v podvojnom účtovníctve
Pred vytváraním daňových priznaní a výkazov je dobré skontrolovať si zopár základných informácií v účtovníctve. ... viac

Odosielanie dokladov emailom
Odosielanie dokladov z účtovníctva emailom je veľmi jednoduchá, ale šikovná funkcia. Nastavte si ho tak, aby ste získali aj odpoveď na vami odoslané emaily. ... viac

Prečerpaná dovolenka, nové pravidlá
V septembri 2014 sme zverejnili príspevok Vrátenie náhrady za prečerpanú dovolenku. Príspevok rozoberal problematiku vrátenia náhrady za prečerpanú dovolenku ... viac

Vždy aktuálna legislatíva
Vždy aktuálna legislatíva nemusí byť samozrejmosťou. Do veľkej miery to môže závisieť od vás a vášho ekonomického systému. Prečítajte si ako mať istotu, že účtujete správne. ... viac

Ako rozmýšľajú programátori
Zdá sa vám, že niekedy program nepracuje ako by mal? Vieme prečo. Môžu za to programátori! ... viac

Výplatné pásky emailom
Odosielanie výplatných pások emailom je štandardom. Šetrí čas a peniaze. Ukážeme vám ako na to. ... viac

Zdieľanie účtovníctva
Pozrite si pár tipov ako jednoduchšie zdieľať účtovníctvo medzi podnikateľom a účtovníkom. Ako jednoducho dostať doklady od podnikateľa k účtovníkovi. ... viac

Paušálne výdavky
Paušálne výdavky do výšky 40 % z príjmov si môže uplatniť fyzická osoba, ktorá nie je platiteľom DPH, alebo ... viac

Online účtovníctvo, mzdy a personalistika, v. 5.01
Počas uplynulého víkendu bola sprístupnená nová verzia pre online účtovný softvér a online mzdový program číslo 5.01. ... viac

Moderné dátové centrum
Pozrite si ako vyzerá a funguje moderné dátové centrum, ako je zabezpečené a aké technológie sa za tým skrývajú. ... viac

2015, 01 - január

Lacnejšie a jednoduchšie náhrady za Excel
Pozrite si tieto 4 alternatívy, ktoré sú lacnejšie a praktickejšie ako robustný balík Office. ... viac

Zákon o zdravotnom poistení zavádza novú úľava
Novelou Zákona o zdravotnom poistení, platnou od 1.1.2015, sa do výpočtu odvodov na zdravotné poistenie zavádza nová úľava – odpočítateľná položka. ... viac

Prekážky v práci, časť 2
Ďalšie osobné prekážky v práci, ktoré sú úzko spojené s osobou zamestnanca a majú väčšinou krátkodobejší charakter ... viac

Bezplatné prezentácie
Účtujte a počítajte mzdy online. Je to jednoduché, pohodlné a teraz je ten najlepší čas na zmenu. Chcete ušetriť za ekonomický softvér? Príďte sa pozrieť ako na to. ... viac

Nové daňové zvýhodnenie, superodpočet
V novele zákona o dani z príjmov je popísaný nový typ daňového zvýhodnenia pre daňovníkov, ktorí vykonávajú výskum a vývoj. ... viac

Vieme, kto sú excelentní účtovníci
Hľadáte excelentného účtovníka? Vieme, ktorí sú to. Myslíte si, že ste aj vy excelentný účtovník? Dokážte nám to. ... viac

Veci, ktoré vás budú rušiť v home-office
Pracovať z domu neznamená len pohodlie a denný režim podľa vašich predstáv. Home-office vás postaví pred zopár výziev, ktoré ste v tradičnej kancelárii nezažili. ... viac

Nárok na preplatenie nevyčerpanej dovolenky
Má zamestnanec nárok na konci roka na preplatenie nevyčerpanej dovolenky? Má, ale nie na celý zostatok nevyčerpanej dovolenky. ... viac

Ekonomický softvér zdarma
Získajte licenciu na používanie ekonomického softvéru úplne zdarma. Ušetríte stovky eur a získate špičkový online ekonomický softvér. Žiadne platby vopred, žiadne kupovanie licencií. ... viac

Komplexný online ekonomický systém
Komplexný online ekonomický systém pre malé a stredné organizácie je ideálna voľba pre spoluprácu podnikateľa a externého účtovníka. ... viac

Prekážky v práci a pracovné voľno
Zákonník práce ustanovuje prekážky v práci, ktoré musí zamestnávateľ ospravedlniť a poskytnúť zamestnancovi v práci pracovné voľno. ... viac

25 výčitiek
Svoju prácu milujete – inak by ste ju zrejme nerobili – no občas si za to vypočujete zopár štipľavých poznámok :) Toto sú tie najčastejšie ... viac

Moderný účtovný program
Online účtovníctvo Humanet je moderný účtovný program pre živnostníkov, malých a stredných podnikateľov. ... viac

Moderný mzdový program
Online mzdový program Humanet to je rýchly a správny výpočet miezd bez otravného sťahovania a inštalovania aktualizácií programu. ... viac

Vyhlásenie na zdanenie príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti
Zamestnanec podpisuje vyhlásenie pri nástupe do zamestnania alebo kedykoľvek v priebehu roka, ak tak nespravil pri nástupe a každoročne do konca januára príslušného roka. ... viac

Informácie, ktoré sa od zamestnanca nesmú vyžadovať
Viete, aké informácie nemôžete pri vstupe zamestnanca do pracovného pomeru od neho požadovať? A aké informácie naopak požadovať môžete? ... viac

Komunikácia v tíme
Niektorí z vás pracujú vo viacerých kanceláriách v rôznych mestách. Iní pracujú z home-officov a ďalší chcú mať permanentné spojenie s klientmi. ... viac

Automatické aktualizácie pre účtovný program
Online účtovný program Humanet zaviedol od roku 2015 vylepšenú technológiu inštalácie aktualizácií, ktorá zabezpečí, že program môžete používať v režime 24/7/365 ... viac

Neplatné ukončenie pracovného pomeru
Ak zamestnávateľ dal zamestnancovi neplatnú výpoveď alebo ak s ním neplatne skončil pracovný pomer okamžite alebo v skúšobnej dobe a ak ... viac

Online účtovníctvo, mzdy a personalistika, v. 5.0
Uplynulý víkend bola sprístupnená nová verzia pre online účtovný softvér a online mzdy a personalistka s označením 5.0. ... viac

Zmeny v odpisovaní majetku od 1.1.2015
Na základe novely zákona 595/2003 Z.z. o dani z príjmov sa mení odpisovanie majetku. Prvou zásadnou zmenou je ... viac

Mzdové účtovníctvo - časť 3
Týmto príspevkom sa končí seriál príspevkov na tému základné pojmy v mzdovom účtovníctve, v ktorých boli vysvetlené niektoré výrazy používané pri výpočte mzdy zamestnanca. ... viac