Aby sme mohli zlepšovať služby na www.humanet.sk, prispôsobovať reklamu a analyzovať návštevnosť, využívame cookies. Informácie o tom, ako používate naše webové stránky, poskytujeme aj našim partnerom v oblasti sociálnych médií, inzercie a analýzy. Títo partneri môžu príslušné informácie skombinovať s ďalšími údajmi, ktoré ste im poskytli alebo ktoré od vás získali, keď ste používali ich služby. Kliknutím na tlačidlo OK alebo iný odkaz na webe udeľujete s uvedeným súhlas. Zmeniť to môžete kedykoľvek v nastavení vášho prehliadača. Viac info. OK
EN Mzdy a personalistika 041 / 286 15 15 Účtovníctvo 041 / 286 15 15 Podpora Videonávody Príručky Školenia Novinky

Výpočet mzdy

2019, 09 - september

Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia za rok 2018 a jeho vysporiadanie
Zdravotné poisťovne majú povinnosť do 30. septembra 2019 vykonať ročné zúčtovanie zdravotného poistenia za rok 2018 ... viac

2019, 06 - jún

Životné minimum od 1. júla 2019
Od 1. júla 2019 sa zvýšila suma životného minima platná pre plnoletú fyzickú osobu na 210,20 € mesačne. ... viac

Humanet v praxi: Ako správne zadať odmenu pri príležitosti letných dovoleniek
Ako správne zadať odmenu pri príležitosti letných dovoleniek v systéme Humanet ... viac

2019, 05 - máj

Tvorba a čerpanie sociálneho fondu – časť I.
Tvorba a čerpanie sociálneho fondu – časť I. ... viac

K 23. aprílu 2019 je v zozname najmenej rozvinutých okresov naďalej 20 okresov
K 23. aprílu 2019 je v zozname najmenej rozvinutých okresov naďalej 20 okresov ... viac

Zmena v daňovom bonuse od apríla 2019
Zmena v daňovom bonuse od apríla 2019 ... viac

2019, 04 - apríl

Humanet v praxi: Príklad výpočtu zrážky zo mzdy pri prednostnej pohľadávke
Humanet v praxi Príklad výpočtu zrážky zo mzdy pri prednostnej pohľadávke ... viac

2019, 03 - marec

Príspevok na rekreáciu
Príspevok na rekreáciu podľa Zákonníka práce je príjmom oslobodeným od dane. ... viac

Štátne sviatky v roku 2019
V roku 2019 pripadne na pracovný deň 11 sviatkov z 15 možných. ... viac

2019, 02 - február

K 21. januáru 2019 je v zozname najmenej rozvinutých okresov 20 okresov
K 21. januáru 2019 je v zozname najmenej rozvinutých okresov 20 okresov ... viac

2019, 01 - január

Vyhlásenie k dani pre rok 2019
31. január je termín, do ktorého sa podpisuje vyhlásenie k dani pre nový rok ... viac

Potvrdenie o zdaniteľnom príjme za rok 2018
V roku 2018 boli vydané až tri vzory potvrdenia o zdaniteľnom príjme. Kedy možno použiť ten-ktorý vzor? ... viac

2018, 12 - december

Dopady zvýšenia minimálnej mzdy od 1.1.2019 na niektoré mzdové konštanty
Dopady zvýšenia minimálnej mzdy od 1.1.2019 na niektoré mzdové konštanty ... viac

Minimálna mzda v roku 2019
Minimálna mzda v roku 2019 ... viac

Nemocenské dávky budú vyššie
Maximálny denný vymeriavací základ, z ktorého sa vypočítajú nemocenské dávky (nemocenské, materské, ošetrovné), stúpne na 62,7288 eura. ... viac

Hranica príjmu pri odvodovej úľave sa zvýši na 639,18 eur
Hranica príjmu pri odvodovej úľave sa zvýši na 639,18 eur ... viac

2018, 11 - november

Príspevky na starobné dôchodkové sporenie (II. pilier) sa zvýšia na 4,75 %
Príspevky na starobné dôchodkové sporenie (II. pilier) sa zvýšia na 4,75 % ... viac

Od 19. októbra 2018 pribudli v zozname najmenej rozvinutých okresov 2 nové okresy
19. októbra 2018 bol na stránke Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny zverejnený zoznam najmenej rozvinutých okresov za 3. štvrťrok 2018 ... viac

Humanet v praxi: Príklad výpočtu zrážky zo mzdy pri neprednostnej pohľadávke
Zamestnávateľovi bol doručený príkaz na začatie exekúcie na neprednostnú pohľadávku, príspevok vysvetľuje postup pri výpočte zrážky zo mzdy. ... viac

Pracovná pohotovosť
Pracovná pohotovosť, definície, mzdové nároky ... viac

2018, 10 - október

Z odmeny za prácu vo volebnej komisii sa poistné neodvádza
Z odmeny za prácu vo volebnej komisii sa poistné neodvádza ... viac

Humanet Efektívne: Rýchly výpočet hrubej mzdy pomocou mzdovej kalkulačky
Humanet Efektívne: Rýchly výpočet hrubej mzdy pomocou mzdovej kalkulačky ... viac

Kedy začína sobota a nedeľa na pracoviskách s nočnými zmenami
Kedy začína kalendárna sobota a nedeľa na pracoviskách s nočnými zmenami ... viac

Porušenie liečebného režimu počas dočasnej pracovnej neschopnosti
Porušenie liečebného režimu počas dočasnej pracovnej neschopnosti ... viac

2018, 09 - september

Denný vymeriavací základ zamestnanca s odvodovou úľavou, ktorý nie je nemocensky poistený
Denný vymeriavací základ zamestnanca s odvodovou úľavou, ktorý nie je nemocensky poistený ... viac

2018, 07 - júl

Potvrdenie o dočasnej pracovnej neschopnosti
Ochoreli ste, a lekár vám vystavil potvrdenie o dočasnej pracovnej neschopnosti? V príspevku vám vysvetlíme ... viac

Od 1. júla sa zvýšila suma životného minima
Od 1. júla sa zvýšila suma životného minima ... viac

2018, 06 - jún

Zvýšenie súm stravného od 1. júna 2018
Zvýšenie súm stravného od 1. júna 2018 ... viac

2018, 05 - máj

Čo sa mení v zákonoch od 1. mája 2018 – 2. časť
Čo sa mení v zákonoch od 1. mája 2018 – 2. časť ... viac

Čo sa mení v zákonoch od 1. mája 2018 – 1. časť
Čo sa mení v zákonoch od 1. mája 2018 ... viac

2018, 04 - apríl

Od 25. apríla 2018 pribudli do zoznamu najmenej rozvinutých okresov Levoča a Snina
Do zoznamu najmenej rozvinutých okresov pribudli okresy Levoča a Snina ... viac

Rozumiete svojej výplatnej páske? Časť druhá
Vysvetlenie skratiek a pojmov uvádzaných vo výplatných páskach. ... viac

Rozumiete svojej výplatnej páske?
Vysvetlenie niektorých pojmov a skratiek uvádzaných vo výplatných páskach. ... viac

Zoznam najmenej rozvinutých okresov platný od januára 2018
Zoznam najmenej rozvinutých okresov ... viac

2018, 03 - marec

Viete si vypočítať daň zo mzdy?
Mesačne zamestnávateľ vypočíta v mzde zo sumy zdaniteľnej mzdy preddavok na daň. Ako si správnosť vypočítanej sumy dane overiť? ... viac

2018, 02 - február

Keď je hrubá mzda nižšia ako suma minimálnej mzdy
V praxi môže vzniknúť situácia, že hrubá mzda zamestnanca je nižšia ako minimálna mesačná mzda, a predsa zamestnanec nemá nárok na doplatok. ... viac

Doplatok do minimálnej mzdy a odmena
Príspevok vysvetľuje, ako je to s vyplácaním odmeny a doplatku do minimálnej mzdy ... viac

Neuplatňovanie odpočítateľnej položky na zdravotné poistenie u zamestnávateľa od 1.1.2018
S účinnosťou od 1. januára 2018 sa odpočítateľná položka na zdravotné poistenie môže uplatniť už len u zamestnanca. ... viac

2018, 01 - január

Štátne sviatky v roku 2018
V roku 2018 pripadne na pracovný deň spolu 11 sviatkov z 15 možných ... viac

Minimálna mzda v roku 2018 – II
Minimálna mzda nepredstavuje len najnižšiu prípustnú sadzbu odmeny za vykonanú prácu ... viac

Minimálna mzda v roku 2018 – I
Poskytovanie minimálnej mzdy upravuje Zákon o minimálnej mzde ... viac

2017, 12 - december

Príspevok pri narodení dieťaťa zo sociálneho fondu neovplyvňuje vyplácanie dávky materské
Príspevok pri narodení dieťaťa zo sociálneho fondu neovplyvňuje vyplácanie dávky materské ... viac

Zoznam najmenej rozvinutých okresov
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny zverejnil na svojej stránke zoznam najmenej rozvinutých okresov pre tretí kvartál roku 2017 ... viac

2017, 11 - november

Pracujúci dôchodcovia nebudú musieť platiť odvody do 200 eur až od 1. júla 2018
Pracujúci dôchodcovia nebudú musieť platiť odvody do 200 eur až od 1. júla 2018 ... viac

2017, 06 - jún

Dôležitý oznam: Aktualizovali sme Všeobecné obchodné podmienky
Spoločnosť HOUR si zakladá na kvalite poskytovaných služieb a na korektných vzťahoch so svojimi zákazníkmi. Aj preto pripravila aktualizáciu Všeobecných obchodných podmienok používania systému Humanet. Ich zmena vstúpi do účinnosti 1. augusta 2017 a prináša jednoznačnú formuláciu pravidiel využívania služieb na portáli www.humanet.sk pre všetkých používateľov. ... viac

2016, 12 - december

Minimálna mzda v roku 2017 – 2. časť
§ 120 Zákonníka práce definuje minimálne mzdové nároky. Tieto sa odvíjajú do stupňa náročnosti práce príslušného pracovného miesta. ... viac

2016, 11 - november

Minimálna mzda v roku 2017 – 1. časť
Zákon č. 663/2007 o minimálnej mzdy upravuje poskytovanie minimálnej mzdy zamestnancom v pracovnoprávnom vzťahu alebo v obdobnom pracovnom vzťahu. Za pracovnoprávny vzťah sa považuje vzťah uzatvorený na základe pracovnej zmluvy, ale aj vzťah uzatvorený na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru. ... viac

2015, 09 - september

Výpočet súm životného minima od 1.7.2015 v modelových situáciách
Životné minimum je spoločensky uznaná minimálna hranica príjmov fyzickej osoby, pod ktorou nastáva stav jej hmotnej núdze. ... viac

2015, 01 - január

Moderný mzdový program
Online mzdový program Humanet to je rýchly a správny výpočet miezd bez otravného sťahovania a inštalovania aktualizácií programu. ... viac

2014, 08 - august

Vymeriavací základ zamestnanca a zamestnávateľa na platenie sociálneho poistenia
Vymeriavací základ zamestnanca, ktorý vykonáva zárobkovú činnosť, je príjem plynúci z tejto zárobkovej činnosti. Zárobková činnosť zamestnanca je činnosť vyplývajúca z právneho vzťahu, ktorý zakladá právo na príjem zo závislej činnosti ... viac

2014, 07 - júl

Zmeny vo výpočte základu dane pri vyplácaní podielov na zisku
Dňa 15. júla 2014 zverejnila Finančná správa Slovenskej republiky na svojej stránke Metodický pokyn k § 5 ods. 8 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov – výpočet základu dane, ktorým mení svoje usmernenia z apríla 2014. ... viac

2014, 06 - jún

Daňový bonus v roku 2014
Podľa Zákona o dani z príjmov si môže zamestnanec, ktorý dosiahol príjmy aspoň vo výške 6-násobku minimálnej mzdy, uplatniť daňový bonus na každé vyživované dieťa. ... viac

2014, 04 - apríl

Mzdové formy v systéme odmeňovania
S cieľom zabezpečiť čo najvyššiu zainteresovanosť zamestnancov na pracovnom výkone je vhodné, aby pre pracovné miesto bola určená okrem základnej aj motivačná zložka mzdy. ... viac

2014, 03 - marec

Výpočet daňovej povinnosti zamestnanca za rok 2013
Príklad výpočtu daňovej povinnosti zamestnanca. Zamestnanec požiadal o ročné zúčtovanie dane svojho zamestnávateľa. V roku 2013 mal dvoch zamestnávateľov, pričom ... viac

2014, 01 - január

Dovolenka a nárok na náhradu mzdy
Cieľom dovolenky je regenerácia fyzických a psychických síl zamestnanca. Aj preto je poskytovanie náhrady mzdy za dovolenku upravené tak, aby stimulovalo zamestnanca dovolenku si čerpať. ... viac

Nárok zamestnanca na voľno pri návšteve lekára
Vyšetrenie alebo ošetrenie u lekára alebo sprevádzanie rodinného príslušníka k lekárovi patrí medzi dôležité osobné prekážky v práci na strane zamestnanca podľa § 141 ods. 2 Zákonníka práce. ... viac

Odvody zamestnanca s odvodovou uľavou časť 2
Výpočet odvodov zamestnanca s odvodovou úľavou počas trvania pracovného pomeru má 12 rôznych kombinácií a výpočet po skončení pracovného pomeru ďalších 13 kombinácií. ... viac

Odvody zamestnanca s odvodovou uľavou časť 1
Novelami Zákona o sociálnom poistení a Zákona o zdravotnom poistení bol od 1. novembra 2013 do mzdovej legislatívy zavedený nový pojem „zamestnanec s odvodovou úľavou“. ... viac

2013, 12 - december

Dopad sumy minimálnej mzdy na ďalšie nároky zamestnancov
Zamestnávateľ, u ktorého nie je odmeňovanie zamestnancov dohodnuté v kolektívnej zmluve, je povinný zamestnancovi poskytnúť mzdu v sume minimálneho mzdového ... viac

Ako sa mení minimálna mzda pre rok 2014
Zvýšenie minimálnej mzdy pre rok 2014 oproti roku 2013 predstavuje nárast o 4,23 %. Viete, že suma minimálnej mzdy závisí aj od výšky pracovného úväzku zamestnanca? ... viac

2013, 11 - november

Ako ušetriť na odvodoch na zdravotné a sociálne poistenie
Ako si uplatniť odvodovú úľavu na sociálnom a zdravotnom poistení? Podmienky a postup uplatnenia odvodovej úľavy. ... viac

2013, 10 - október

Exekúcie a zmeny platné od 1. novembra 2013
Slovo exekúcia sa v praxi používa pri výkone rozhodnutia zrážkou zo mzdy. Postup pri exekúcii sa riadi Zákonom č. 233/1995 o súdnych exekútoroch a ... viac

Sviatok, náhrada za sviatok, práca vo sviatok
Pravidlá odmeňovania zamestnanca a výpočet jeho mzdy v prípade sviatku. Náhrada za sviatok a príplatky za sviatok. Kto a kedy má na čo nárok? ... viac

Odmeňovanie za pracovnú pohotovosť
Podmienky a spôsob odmeňovania za pracovnú pohotovosť. Ktorým zamestnancom, kedy a v akej výške má byť vyplácaná mzda za pracovnú pohotovosť. ... viac

2013, 09 - september

Minimálna mzda na Slovensku a v ostatných štátoch EÚ
Aká je stanovená minimálna mzda na Slovensku a v ostatných štátoch EÚ? Platí, že čím vyššia je minimálna mzda, tým vyššie sú aj reálne mzdy? ... viac

Daňový bonus v novom školskom roku
Začal sa nový školský rok. Nezabudnite zdokladovať nárok na daňový bonus, aby ho software na mzdy korektne vypočítaval. Doklad, ktorý rodič predkladá ... viac

2013, 08 - august

Leto je čas dovoleniek. Viete ako mzdový systém určuje nárok na dovolenku?
Leto je čas dovoleniek. Viete ako sa určuje nárok na dovolenku? Správny mzdový systém to vie a zohľadní to pri výpočte mzdy v súlade s platnou legislatívou. ... viac

Životné minimum a výpočet mzdy od 1.7.2013
Od 1. júla 2013 sa zvyšuje životné minimum. Táto zmena ovplyvňuje aj výpočet mzdy, pretože určuje výšku daňového bonusu alebo výpočet exekúcie. ... viac

2013, 07 - júl

Odvody zo mzdy podľa legislatívy platnej v roku 2013
Prepočítať odvody zo mzdy podľa legislatívnych pravidiel platných pre rok 2013 si môžete jednoducho a bezplatne pomocou mzdového programu Humanet. ... viac

2013, 05 - máj

Rýchly orientačný výpočet čistej mzdy
Rýchly orientačný výpočet čistej mzdy. Zistite si jednoducho koľko Vám ostane v čistom z Vášho hrubého platu. Koľko zaplatíte na odvodoch a dani. ... viac

2013, 04 - apríl

Školenie pre mzdy a personalistiku v online mzdovom programe
Dňa 29.5.2013 organizujeme školenie pre spracovanie miezd a personalistiky v online mzdovom programe Humanet. Školenie sa uskutoční v Žiline. ... viac

Výpočet hrubej mzdy Vás odmení dvomi voľnými víkendami
Získajte dva extra voľné víkendy v roku vďaka výpočtu hrubej mzdy a ďalších mzdových údajov. Výpočet hrubej mzdy Vám umožňuje získať 4 voľné dni v roku naviac. ... viac

Výpočet čistej mzdy podľa zákonov platných v roku 2013
Výpočet čistej mzdy je každý rok ovplyvnený zmenami zákonov, zmenami minimálnej mzdy a ďalších parametrov. Humanet Vám prináša prehľad ... viac

2013, 03 - marec

Výpočet minimálnej mzdy 2012 a 2013
Výpočet minimálnej mzdy 2012 a 2013, doplatku do minimálnej mzdy a ďalších súvisiacich mzdových výpočtov v online mzdovom programe je samozrejmosťou. ... viac

2012, 07 - júl

Zmena životného minima júl 2012
V súvislosti so zverejnením koeficientu zvýšenia sumy životného minima boli s platnosťou od 1. 7. 2012 v systéme Humanet aktualizované tieto mzdové konštanty ... viac

2011, 09 - september

Všeobecný kurz mzdového účtovníctva pre začiatočníkov
Pripravili sme pre Vás legislatívne školenia mzdového účtovníctva pre začiatočníkov. ... viac