Aby sme mohli zlepšovať služby na www.humanet.sk, prispôsobovať reklamu a analyzovať návštevnosť, využívame cookies. Informácie o tom, ako používate naše webové stránky, poskytujeme aj našim partnerom v oblasti sociálnych médií, inzercie a analýzy. Títo partneri môžu príslušné informácie skombinovať s ďalšími údajmi, ktoré ste im poskytli alebo ktoré od vás získali, keď ste používali ich služby. Kliknutím na tlačidlo OK alebo iný odkaz na webe udeľujete s uvedeným súhlas. Zmeniť to môžete kedykoľvek v nastavení vášho prehliadača. Viac info. OK
EN Mzdy a personalistika 041 / 286 15 15 Účtovníctvo 041 / 286 15 15 Podpora Videonávody Príručky Školenia Novinky

Legislatívne a produktové novinky 2013

2013, 12 - december

Prihlasovanie a zmeny dlhodobo nezamestnaných
Ako správne prihlásiť dlhodobo nezamestnaného a ako nahlasovať jeho zmeny pre uplatnenie úľav na sociálnom a zdravotnom poistení. ... viac

Zjednodušené účtovníctvo pre mikro účtovné jednotky
Od roku 2014 si môžu menšie podniky zjednodušiť spracovanie účtovníctva. Pozrite si, či spĺňate aj vy kritériá na zjednodušené spracovanie účtovníctva. ... viac

Dopad sumy minimálnej mzdy na ďalšie nároky zamestnancov
Zamestnávateľ, u ktorého nie je odmeňovanie zamestnancov dohodnuté v kolektívnej zmluve, je povinný zamestnancovi poskytnúť mzdu v sume minimálneho mzdového ... viac

Ako sa mení minimálna mzda pre rok 2014
Zvýšenie minimálnej mzdy pre rok 2014 oproti roku 2013 predstavuje nárast o 4,23 %. Viete, že suma minimálnej mzdy závisí aj od výšky pracovného úväzku zamestnanca? ... viac

Množstvo a druh tovaru na kontrolnom výkaze DPH
V súvislosti s kontrolným výkazom DPH, ktorý budú od 1.1.2014 odovzdávať všetci platitelia DPH, sa vynára množstvo otázok a obáv z komplikovania účtovnej agendy. ... viac

Online ekonomický systém Humanet v. 3.18
Online ekonomický systém v. 3.18 je v prevádzke od 7.12.2013. Nová verzia prináša vylepšenia pre mzdové účtovníctvo, jednoduché účtovníctvo aj podvojné účtovníctvo. ... viac

Ako vyplniť kontrolný výkaz DPH
Kontrolný výkaz DPH sa skladá z viacerých tabuliek. Do každej tabuľky sa uvádzajú iné transakcie. Prinášame vám stručný prehľad, ktorá transakcia sa do ktorej časti vypĺňa ... viac

2013, 11 - november

Zamestnanci s odvodovou úľavou
Dňa 28.11.2013 (vo štvrtok) v odpoludňajších hodinách Sociálna poisťovňa zaslala informáciu o novej štruktúre mesačného výkazu poistného ... viac

Prestávky v práci
Poskytovanie prestávok v práci zamestnancom je pre zamestnávateľa zákonnou povinnosťou. Niektoré prestávky sa do pracovného času započítavajú a niektoré naopak nezapočítavajú. ... viac

Novela zákona o DPH
17.10. 2013 prijala Národná rada SR novelu zákona č. 222 o DPH. Ste pripravení na nové pravidlá a povinnosti pri spracovaní DPH? Viaceré ustanovenia významne zasiahnu všetkých platiteľov DPH. ... viac

Zamestnanec na dohodu a pracovná neschopnosť
Aj dohodári pracujúci na základe dohody o pracovnej činnosti a dohody o vykonaní práce s pravidelným mesačným príjmom majú nárok na náhradu príjmu ... viac

Kontrolný výkaz DPH od 1.1.2014
Podľa novely zákona o DPH platnej od 1.1.2014 bude každý platiteľ dane povinný podať spolu s výkazom DPH aj kontrolný výkaz DPH. ... viac

Ako ušetriť na odvodoch na zdravotné a sociálne poistenie
Ako si uplatniť odvodovú úľavu na sociálnom a zdravotnom poistení? Podmienky a postup uplatnenia odvodovej úľavy. ... viac

Ekonomický systém a elektronická faktúra
Elektronické faktúry a online ekonomický systém. Pravidlá a povolené formáty pre generovanie a posielanie elektronických faktúr. ... viac

Online ekonomický systém Humanet v. 3.17
Online ekonomický systém v. 3.17 je v prevádzke od 2.11.2013. Nová verzia prináša vylepšenia pre mzdové účtovníctvo, jednoduché účtovníctvo aj podvojné účtovníctvo. ... viac

2013, 10 - október

Exekúcie a zmeny platné od 1. novembra 2013
Slovo exekúcia sa v praxi používa pri výkone rozhodnutia zrážkou zo mzdy. Postup pri exekúcii sa riadi Zákonom č. 233/1995 o súdnych exekútoroch a ... viac

Prenos daňovej povinnosti na príjemcu plnenia
Od 1.1.2014 sa významne rozširuje zoznam komodít, pri ktorých sa bude prenášať daňová povinnosť na príjemcu plnenia. Doteraz to platilo pre ... viac

Sviatok, náhrada za sviatok, práca vo sviatok
Pravidlá odmeňovania zamestnanca a výpočet jeho mzdy v prípade sviatku. Náhrada za sviatok a príplatky za sviatok. Kto a kedy má na čo nárok? ... viac

Zákon o ochrane osobných údajov a mzdový a účtovný program
Zákon slúži na ochranu práv fyzických osôb pred neoprávneným zasahovaním do ich súkromného života pri spracovávaní ich osobných údajov. ... viac

Ako zabezpečiť vierohodnosť a čitateľnosť faktúry
Každá zdaniteľná osoba si sama určí ako zabezpečí vierohodnosť pôvodu, neporušiteľnosť obsahu a čitateľnosť faktúry. Štandardne používanými spôsobmi sú ... viac

Vierohodnosť pôvodu, neporušiteľnosť obsahu a čitateľnosť faktúry
Zdaniteľná osoba musí zabezpečiť vierohodnosť pôvodu, neporušiteľnosť obsahu a čitateľnosť faktúry od okamihu jej vyhotovenia až do ukončenia obdobia ... viac

Účtovné odpisy, daňové odpisy a rozdiel medzi nimi
Majetok, z ktorého má účtovná jednotka úžitok dlhšie ako 1 rok a presiahol cenu uvedenú v § 22 zákona č. 595/2003 o dani z príjmov, nemôže účtovná jednotka ... viac

Online ekonomický systém Humanet v. 3.16
Online ekonomický systém v. 3.16 je v prevádzke od 5.10.2013. Nová verzia prináša vylepšenia pre mzdové účtovníctvo, jednoduché účtovníctvo aj podvojné účtovníctvo. ... viac

Odmeňovanie za pracovnú pohotovosť
Podmienky a spôsob odmeňovania za pracovnú pohotovosť. Ktorým zamestnancom, kedy a v akej výške má byť vyplácaná mzda za pracovnú pohotovosť. ... viac

Online personálny a mzdový informačný systém
Online personálny a mzdový informačný systém Vám zabezpečí rýchle a komfortné spracovanie personalistiky a miezd. Nevyžaduje žiadne inštalácie ani aktualizácie ... viac

2013, 09 - september

Ako si poradiť s DPH pri predaji tovaru do EÚ
Podobne ako pri nákupe tovaru z EÚ aj pri predaji tovaru do krajín EÚ záleží na tom, v akom vzťahu je dodávateľ a odberateľ voči dani z pridanej hodnoty ... viac

Prečo vznikol online účtovný program
Prečo vznikol online účtovný program? Oplatí sa ho používať? Nie je to len nejaký módny výstrelok? Aké výhody a komu jeho využívanie prináša. ... viac

Lehoty na vyhotovenie faktúry platné v roku 2013
Keďže pri cezhraničných dodávkach tovarov a služieb sa vyskytovali problémy, napríklad absencia faktúr, v rámci zákona o DPH bola snaha zjednotiť ... viac

Zmena zdravotnej poisťovne od 1.1.2014
Uvažujete o zmene zdravotnej poisťovne v roku 2014? Prihlášku na zmenu zdravotnej poisťovne musíte podať najneskôr do 30. septembra 2013. ... viac

SEPA - zjednotenie domácich a zahraničných platieb
SEPA zabezpečí, že budú platby do zahraničia rýchlejšie, jednoduchšie a lacnejšie. Už nebude existovať rozdiel medzi domácou a zahraničnou platbou. ... viac

Ako si poradiť s DPH pri prijatí služby z EÚ
Pri nákupe služby zo zahraničia je najdôležitejšou otázkou miesto dodania služby. Podľa toho sa určí, kto je povinný platiť daň z pridanej hodnoty. ... viac

Ako si poradiť s DPH pri nákupe tovaru z EÚ
Pri nákupe tovaru z krajín EÚ platia pomerne zložité pravidlá ohľadom dane z pridanej hodnoty (DPH). Záleží na tom, či dodávateľ a odberateľ tovaru ... viac

Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia za rok 2012
Zdravotné poisťovne majú zo zákona povinnosť do 30. septembra nasledujúceho roka vykonať ročné zúčtovanie poistného na zdravotné poistenie. ... viac

Minimálna mzda na Slovensku a v ostatných štátoch EÚ
Aká je stanovená minimálna mzda na Slovensku a v ostatných štátoch EÚ? Platí, že čím vyššia je minimálna mzda, tým vyššie sú aj reálne mzdy? ... viac

Priemerné mzdy na Slovensku a v ostatných štátoch EÚ
Aká je priemerná mzda na Slovensku a v ostatných štátoch EÚ? Kde zarábajú najviac a kde najmenej? Sú na tom naozaj Nemci najlepšie? ... viac

Zmeny v obchodovaní s Chorvátskom
Po prijatí Chorvátska do EÚ dňom 1.7.2013 sa zmenili pravidlá pre uplatňovanie DPH pri obchodovaní s týmto štátom. Čo to znamená v praxi? ... viac

Mzdy a personalistika, jednoduché a podvojné účtovníctvo v. 3.15
Mzdy a personalistika, jednoduché účtovníctvo a podvojné účtovníctvo v. 3.15 sú v prevádzke od 7.9.2013. Pripravené sú aj nové termíny školení a kurzov. ... viac

Zjednodušená faktúra je plnohodnotným dokladom
Zjednodušená faktúra, ktorá neobsahuje všetky údaje ako riadna faktúra, je považovaná za plnohodnotnú faktúru na účely odpočtu dane z pridanej hodnoty. ... viac

Daňový bonus v novom školskom roku
Začal sa nový školský rok. Nezabudnite zdokladovať nárok na daňový bonus, aby ho software na mzdy korektne vypočítaval. Doklad, ktorý rodič predkladá ... viac

2013, 08 - august

Daň z pridanej hodnoty pri predaji nového auta do EÚ
Či už ste podnikateľ alebo súkromná osoba, tak pri predaji nového auta do iného štátu EÚ môžete požiadať daňový úrad o vrátenie dane z pridanej hodnoty. ... viac

Daň z pridanej hodnoty pri nákupe nového auta z EÚ
Pri nákupe nového auta z EÚ musíte podať daňové priznanie k dani z pridanej hodnoty a zaplatiť daň na Slovensku. Nezáleží na tom, či ste firma alebo súkromná osoba. ... viac

Aký je rozdiel medzi predfaktúrou a zálohovou faktúrou?
Zákon pojmy ako predfaktúra alebo zálohová faktúra nepozná. V zákone je definovaný len pojem faktúra. Účtovný program však pojmy zálohová faktúra a predfaktúra používa. ... viac

Leto je čas dovoleniek. Viete ako mzdový systém určuje nárok na dovolenku?
Leto je čas dovoleniek. Viete ako sa určuje nárok na dovolenku? Správny mzdový systém to vie a zohľadní to pri výpočte mzdy v súlade s platnou legislatívou. ... viac

Overte si obchodného partnera v registri účtovných závierok
Nový register účtovných závierok je spustený do testovacej prevádzky. Uverejňovanie účtovnej závierky do nového registra by malo zjednodušiť administratívu spoločností. ... viac

Peňažný denník v jednoduchom účtovníctve v roku 2013
V roku 2013 došlo ku zmenám v evidencii peňažného denníka. Zmena sa týka podnikateľov, ktorý používajú jednoduché účtovníctvo. ... viac

Životné minimum a výpočet mzdy od 1.7.2013
Od 1. júla 2013 sa zvyšuje životné minimum. Táto zmena ovplyvňuje aj výpočet mzdy, pretože určuje výšku daňového bonusu alebo výpočet exekúcie. ... viac

2013, 07 - júl

Verzia 3.14 mzdy a personalistika, jednoduché a podvojné účtovníctvo
Verzia 3.14 mzdy a personalistika, jednoduché a podvojné účtovníctvo Humanet je v prevádzke od 27.7.2013. Pripravené sú aj nové termíny školení. ... viac

Ideálny účtovný program pre outsourcing
Online účtovníctvo je ideálny účtovný program pre outsourcing. Odbremení Vás od správy softvéru a umožní Vám zamerať sa výhradne na problematiku vedenia účtovníctva. ... viac

Odvody zo mzdy podľa legislatívy platnej v roku 2013
Prepočítať odvody zo mzdy podľa legislatívnych pravidiel platných pre rok 2013 si môžete jednoducho a bezplatne pomocou mzdového programu Humanet. ... viac

Spoľahlivé mzdové účtovníctvo s tradíciou kvality
Spoľahlivé mzdové účtovníctvo od autorov overených mzdových programov s viac ako 20 ročnou tradíciou. Navrhnuté a optimalizované pre prácu cez internet. ... viac

Online účtovný program so všetkým, čo potrebujete
Overený online účtovný program. Ideálny nástroj pre živnostníkov, podnikateľov, malé firmy a účtovnícke firmy. Jediné online riešenie, ktoré má všetko, čo potrebujete. ... viac

Úroveň štátneho dlhu na Slovensku a v ostatných krajinách
Každé dieťa, ktoré sa na Slovensku narodí dostane do vienka dlh vo výške 6.410,- €. Ako dlho budete tento dlh splácať zo svojej mzdy? Ako sú na tom ostatné štáty? ... viac

Rôzne pohľady na deň daňovej slobody 2013
Na ktorý dátum vychádza deň daňovej slobody v roku 2013? Vraj na 3.6.2013. Podľa iného výpočtu to je dokonca až 18.7.2013. Posúďte sami, ktorý pohľad je presnejší. ... viac

2013, 06 - jún

Verzia 3.13 mzdy a personalistika, jednoduché a podvojné účtovníctvo
Verzia 3.13 mzdy a personalistika, jednoduché a podvojné účtovníctvo Humanet je v prevádzke od 30.6.2013. Pripravené sú aj nové termíny školení. ... viac

Mzdové účtovníctvo pre všetkých a bez kompromisov
Mzdové účtovníctvo pre živnostníkov, podnikateľov, malé, stredné aj veľké organizácie, rozpočtové aj neziskové organizácie, štátnu správu aj samosprávu ... viac

Online ekonomické systémy sú flexibilnejšie ako klasický ekonomický software
Online ekonomický systém sa vyvíja rýchlejšie ako klasický ekonomický software. Nové funkcie pribúdajú každý mesiac. Prispejte aj Vy k ich vylepšovaniu. ... viac

Čo bráni ľuďom používať online ekonomický systém
V prechode na online ekonomický systém ľuďom najčastejšie bráni paradoxne obava, že budú musieť robiť, to čo už aj tak robia, avšak si to neuvedomujú. ... viac

Verzia 3.12 mzdy a personalistika, jednoduché a podvojné účtovníctvo
Verzia 3.12 mzdy a personalistika, jednoduché a podvojné účtovníctvo Humanet je v prevádzke od 1.6.2013. Pripravené sú aj nové termíny školení. ... viac

2013, 05 - máj

Ako ušetriť za ekonomický a informačný systém
Slováci prišli na spôsob ako ušetriť za ekonomický a informačný systém. Čoraz viac živnostníkov a podnikateľov opúšťa klasické ekonomické programy. ... viac

Online software pre jednoduché účtovníctvo
Jednoduché účtovníctvo spracujete rýchlo a spoľahlivo aj bez inštalácie programu. Stačí Vám na to online software pre jednoduché účtovníctvo. ... viac

Rýchly orientačný výpočet čistej mzdy
Rýchly orientačný výpočet čistej mzdy. Zistite si jednoducho koľko Vám ostane v čistom z Vášho hrubého platu. Koľko zaplatíte na odvodoch a dani. ... viac

Potrebujete ekonomický systém, ktorý Vás neobmedzuje!
Novú dynamiku dodá Vášmu podnikaniu ekonomický systém, ktorý Vás neobmedzuje. Najlepšia voľba pre podnikateľov aj účtovníčky. Vždy a všade online. ... viac

Online software na mzdy, liek na neduhy klasického mzdového software
Online software na mzdy Vás zbaví typických neduhov klasického mzdového software. Neustále aktualizácie a inštalácie nových verzií pri zmene legislatívy sú minulosťou. ... viac

2013, 04 - apríl

Školenie pre mzdy a personalistiku v online mzdovom programe
Dňa 29.5.2013 organizujeme školenie pre spracovanie miezd a personalistiky v online mzdovom programe Humanet. Školenie sa uskutoční v Žiline. ... viac

Verzia 3.11 mzdy a personalistika, jednoduché a podvojné účtovníctvo
Verzia 3.11 mzdy a personalistika, jednoduché a podvojné účtovníctvo Humanet je v prevádzke od 27.4.2013. Všetko dostupné ihneď bez akejkoľvek instalácie! ... viac

Dane a účtovníctvo jednoduchšie, rýchlejšie, efektívnejšie
Chceli by ste spracovávať dane a účtovníctvo jednoduchšie? Aj my to pre Vás chceme. Snažíme sa, aby spracovanie daní a účtovníctva bolo každý rok jednoduchšie. ... viac

Školenie pre podvojné účtovníctvo v online účtovnom programe
Dňa 15.5.2013 organizujeme školenie pre spracovanie podvojného účtovníctva a súvisiacich evidencií v online účtovnom programe Humanet. Školenie sa uskutoční v Žiline. ... viac

Výpočet hrubej mzdy Vás odmení dvomi voľnými víkendami
Získajte dva extra voľné víkendy v roku vďaka výpočtu hrubej mzdy a ďalších mzdových údajov. Výpočet hrubej mzdy Vám umožňuje získať 4 voľné dni v roku naviac. ... viac

Najdostupnejší ekonomický systém na Slovensku
Najdostupnejší ekonomický systém, mzdy a personalistika, jednoduché účtovníctvo, podvojné účtovníctvo. Mzdy a účtovníctvo spracujete skôr než iný program nainštalujete. ... viac

Výpočet mzdy vždy podľa platnej legislatívy
Výpočet mzdy vždy podľa platnej legislatívy v online mzdovom programe. Bez sťahovania a inštalovania aktualizácií, kedykoľvek a odkiaľkoľvek. ... viac

Výpočet čistej mzdy podľa zákonov platných v roku 2013
Výpočet čistej mzdy je každý rok ovplyvnený zmenami zákonov, zmenami minimálnej mzdy a ďalších parametrov. Humanet Vám prináša prehľad ... viac

Verzia 3.10 mzdy a personalistika, jednoduché a podvojné účtovníctvo
Verzia 3.10 mzdy a personalistika, jednoduché a podvojné účtovníctvo Humanet je v prevádzke od 4.4.2013. Pozrite si, čo je nové v mzdovom programe a účtovných programoch. ... viac

2013, 03 - marec

Ekonomický systém pre podnikateľov aj účtovníkov
Podnikatelia aj účtovníci preferujú online ekonomický systém. Online ekonomické systémy poskytujú nové možnosti a príležitosti, šetria čas aj peniaze. ... viac

Výpočet minimálnej mzdy 2012 a 2013
Výpočet minimálnej mzdy 2012 a 2013, doplatku do minimálnej mzdy a ďalších súvisiacich mzdových výpočtov v online mzdovom programe je samozrejmosťou. ... viac

Školenia pre mzdový program v Bratislave, Žiline a Košiciach
Zúčastnite sa v dňoch 23.4., 24.4. a 26.4. niektorého zo školení pre spracovanie miezd v online mzdovom programe Humanet. Školenia sa konajú v Bratislave, Žiline a Košiciach. ... viac

Mzdy a účtovníctvo pre podnikateľov a manažérov
Ako podnikateľ a manažér nemáte chuť a ani čas učiť sa ovládať software na mzdy alebo účtovníctvo. Máte mnoho iných dôležitejších úloh. ... viac

Verzia 3.09 mzdy a personalistika, jednoduché a podvojné účtovníctvo
Verzia 3.09 mzdy a personalistika, jednoduché a podvojné účtovníctvo Humanet je v prevádzke od 16.3.2013. Pozrite si, čo je nové v mzdovom programe a účtovných programoch. ... viac

Ekonomický software v mobile a tablete
Celý ekonomický software môžete mať dostupný v mobile aj v tablete. Stačí používať online ekonomický software Humanet a Vaše možnosti sa znásobia. ... viac

Ekonomický software a daňové priznanie
Humanet je ekonomický software, v ktorom daňové priznanie vyzerá skutočne ako daňové priznanie. V ňom nemusíte rozmýšľať nad významom jednotlivých údajov. ... viac

Verzia 3.08 mzdy a personalistika, jednoduché a podvojné účtovníctvo
Verzia 3.08 mzdy a personalistika, jednoduché a podvojné účtovníctvo Humanet je v prevádzke od 2.3.2013. Pozrite si, čo je nové v mzdovom programe a účtovných programoch. ... viac

Mimoriadne školenie mzdy a personalistika v Žiline
Zúčastnite sa dňa 6.3. v Žiline školenia pre program mzdy a personalistika Humanet. Školenie organizujeme mimoriadne na žiadosť viacerých užívateľov. ... viac

2013, 02 - február

Riešenie pre nesprávne daňové výkazy v prehliadači Firefox
Ak sa Vám daňové výkazy v prehliadači Firefox nezobrazujú správne, príčinou je pravdepodobne jeho aktualizácia na verziu 19. Riešenie nájdete v tomto návode. ... viac

Mzdy a personalistika, profesionálne riešenie
Mzdy a personalistika so vždy aktuálnou legislatívou. Profesionálne riešenie pre živnostníkov, malé, stredné aj veľké organizácie, Windows, Linux aj Mac. ... viac

Mzdy a personalistika, termíny a povinnosti
Ako sa nestratiť v zozname povinností a ustrážiť všetky zákonné termíny? Online mzdy a personalistika v systéme Humanet sú skvelým pomocníkom. ... viac

Verzia 3.07 online ekonomického systému Humanet
Verzia 3.07 online ekonomického systému Humanet je v prevádzke od 16.2.2013. Pozrite si, čo je nové v mzdovom programe a účtovných programoch. ... viac

Mobilný ekonomický systém overený praxou
Využívaním mobilného ekonomického systému sa firmám, živnostníkom a podnikateľom otvárajú úplne nové možnosti. Ten správny ekonomický systém Vám ušetrí čas aj peniaze. ... viac

Najlepší ekonomický systém pre outsourcing
Najlepší ekonomický systém pre outsourcing je jednoznačne online riešenie pre spracovanie miezd a účtovníctva. Účtovníka zbaví starostí a podnikateľ vie ako na tom je. ... viac

Online mzdový program a účtovníctvo vo verzii 3.06
Nová verzia 3.06 online ekonomického systému Humanet. Ďalšie nové funkcie a vylepšenia programov pre mzdy, jednoduché účtovníctvo a podvojné účtovníctvo v roku 2013. ... viac

2013, 01 - január

Účtujte bez ekonomického programu, účtujte online!
Online ekonomický systém Humanet je modernou formou vedenia účtovníctva a spracovania miezd bez nutnosti inštalácie ekonomického programu. ... viac

Výpočet mzdy a ročné zúčtovanie dane za rok 2012
Výpočet mzdy a ročné zúčtovanie dane vykonáte pohodlne v online mzdovom programe Humanet. Dokonca aj keď ste výpočet mzdy vykonávali za predchádzajúci rok v inom programe. ... viac

Mzdy a personalistika online v ekonomickom systéme Humanet
Mzdy a personalistika online v ekonomickom systéme Humanet Vás nebude zaťažovať požiadavkami na inštaláciu a aktualizáciu programu. ... viac

Školenia pre mzdový program v Žiline, Košiciach a Bratislave
Zúčastnite sa v dňoch 6.2., 7.2. a 8.2. niektorého zo školení pre spracovanie miezd v online mzdovom programe Humanet. Školenia sa konajú v Žiline, Košiciach a Bratislave. ... viac

Online mzdový program a účtovníctvo vo verzii 3.05
Nová verzia 3.05 online ekonomického systému Humanet. Prvé nové funkcie a vylepšenia programov pre mzdy, jednoduché účtovníctvo a podvojné účtovníctvo v roku 2013. ... viac

Mzdový program s legislatívou platnou pre rok 2013
Online mzdový program je zárukou správneho a včasného spracovania miezd s legislatívou platnou pre rok 2013 bez nutnosti inštalácie novej verzie programu. ... viac