Aby sme mohli zlepšovať služby na www.humanet.sk, prispôsobovať reklamu a analyzovať návštevnosť, využívame cookies. Informácie o tom, ako používate naše webové stránky, poskytujeme aj našim partnerom v oblasti sociálnych médií, inzercie a analýzy. Títo partneri môžu príslušné informácie skombinovať s ďalšími údajmi, ktoré ste im poskytli alebo ktoré od vás získali, keď ste používali ich služby. Kliknutím na tlačidlo OK alebo iný odkaz na webe udeľujete s uvedeným súhlas. Zmeniť to môžete kedykoľvek v nastavení vášho prehliadača. Viac info. OK
EN Mzdy a personalistika 041 / 286 15 15 Účtovníctvo 041 / 286 15 15 Podpora Videonávody Príručky Školenia Novinky

Videonávody

Úvod

1. Prečo Humanet

Aké sú výhody online spracovania miezd a personalistiky so systémom Humanet. ... pozrieť

2. Výplatná páska do 3 a pol minúty

Od registrácie v ekonomickom informačnom systéme Humanet až po hotovú výplatnú pásku nepotrebujete viac ako 3 a pol minúty. Náš videonávod Vás prevedie každým jedným krokom, potrebným k vytvoreniu Vašej výplatnej pásky. Rýchlo, ľahko a efektívne. ... pozrieť

3. Základné ovládacie prvky systému Humanet

Návod na používanie základných ovládacích prvkov v prehľade záznamov a vo formulári. ... pozrieť

Postup spracovania miezd

1. Štart spracovania miezd

Ukážka prvých krokov a nastavení, ktoré je potrebné vykonať v aplikácii pre spracovanie miezd. ... pozrieť

2. Výpočet mzdy

Postupnosť krokov od zadania nového zamestnanca až po výpočet jeho mzdy a tlač výplatnej pásky. ... pozrieť

3. Spracovanie zostáv - úvod

Úvod do spracovania a tlače mzdových zostáv. Základné nastavenia potrebné pre korektné spracovanie výstupov spracovania miezd. ... pozrieť

4. Spracovanie zostáv - základné zostavy

Spracovanie základných zostáv ako výplatné pásky a mzdové rekapitulácie. Vysvetlenie základných princípov filtrovania a triedenia údajov pre spracovanie zostáv. ... pozrieť

5. Spracovanie zostáv - odvody do fondov

Spracovanie a tlač výkazov na zdravotné poistenie a do Sociálnej poisťovne. Spracovanie výkazov v tlačenej podobe a elektronickej podobe na odovzdávanie cez portál poisťovní. ... pozrieť

6. Spracovanie zostáv - daňové výkazy a hlásenia

Spracovanie mesačného daňového hlásenia. ... pozrieť

7. Spracovanie zostáv - výkazy DDS

Spracovanie výstupných zostáv na doplnkové dôchodkové sporenie. ... pozrieť

8. Spracovanie zostáv - pomocné, kontrolné a ďalšie doplnkové zostavy

Univerzálne riadkové zostavy, náklady zákonných poistení, výplatná listina, prehľad nemocí, rozdiel vymeriavacích základov oproti hrubej mzde, prehľad čerpania dovolenky, účtovný doklad a prepojenie na účtovníctvo. ... pozrieť

9. Ukončenie spracovania miezd a prechod na ďalší mesiac

Návod na ukončenie spracovania miezd za jeden mesiac a postupnosť krokov na začatie spracovania za ďalší mesiac. ... pozrieť

Zadávanie údajov podrobne

1. Mzdový kalendár

Ako rýchlo a jednoducho zadať dovolenku. Zadávanie dovolenky a iných neprítomností priamo do mzdového kalendára pri spracovaní miezd, úprava individuálneho plánu pracovnej doby a iné funkcie mzdového kalendára. ... pozrieť

2. Doplnkové dôchodkové sporenie

Zadanie doplnkového dôchodkového sporenia. Pridanie účtu príslušnej DDS a zadanie DDS zamestnancovi. ... pozrieť

3. Výplata na účet

Zmena čísla účtu zamestnanca, na ktorý mu má byť posielaná výplata. ... pozrieť

4. Zadanie nemoci

Ako zadať u zamestnanca nemoc, v prípade ak prechádzate z iného mzdového programu. Ako zadať denný vymeriavací základ ručne. ... pozrieť

5. Zadanie exekúcie

Ako zadať 1/3 a 2/3 exekúciu. Zadanie počtu vyživovaných osôb pre výpočet exekúcie. ... pozrieť

6. Materská dovolenka

Zadanie materskej dovolenky a vygenerovanie dokumentov pre zdravotnú poisťovňu a sociálnu poisťovňu. ... pozrieť

7. Rodičovská dovolenka

Zadanie rodičovskej dovolenky a následne vygenerovanie dokumentov do zdravotnej poisťovne a sociálnej poisťovne. ... pozrieť

8. Neplatené voľno

Zadanie neplateného voľna a vygenerovanie dokumentov do zdravotnej poisťovne a sociálnej poisťovne. ... pozrieť

9. Daňový bonus

Zadanie dieťaťa a nastavenie uplatňovania daňového bonusu. ... pozrieť

10. Starobný a invalidný dôchodok

Nastavenie starobného dôchodku a nastavenie invalidného dôchodku pre správny výpočet odvodov do fondov. ... pozrieť

11. Dochádzkové odchýlky

Zadanie dochádzkových odchýlok mimo kalendára. Zadanie dochádzkových odchýlok na viac dní – dovolenka, na 1 deň, resp. na časť dňa – lekár. ... pozrieť

12. Príjem po skončení PP

Ako zadať vyplatenie príjmu zamestnancovi po skončení pracovného pomeru. Zaktívnenie role, nastavenie poistenia, nastavenie zdanenia, výpočet. ... pozrieť

13. Stravné lístky

Definovanie zrážok za stravné lístky – príspevok za zamestnávateľa, zamestnanca a zo sociálneho fondu. Zadanie zrážky do mzdy. ... pozrieť

14. Zneaktívnenie zamestnanca

Vynulovanie vypočítanej mzdy na ukončenom pracovnom pomere a zneaktívnenie zamestnanvca. ... pozrieť

Tlačové zostavy podrobne

1. Zápočtový list

Nastavenie a tlač zápočtového listu. ... pozrieť

2. Evidenčný list dôchodkového poistenia

Spracovanie a tlač evidenčného listu dôchodkového poistenia. ... pozrieť

3. Náklady zákonných poistení

Spracovanie tlačovej zostavy Náklady zákonných poistení. Vysvetenie jej obsahu a účelu. ... pozrieť

4. Tlač nemocenských dávok

Tlač zostavy Nemocenské dávky. Ukážka spracovania zostavy a vysvetlenie jej obsahu. ... pozrieť

5. Výplatnica

Výplatnica – Platby v hotovosti. Spracovanie tlačovej zostavy. ... pozrieť

6. Rozdiely VZ a HM

Spracovanie tlačovej zostavy a ukážka dvoch príkladov rozdielu hrubej mzdy a vymeriavacích základov. ... pozrieť

7. Výplatná páska 1 zamestnanec

Tlač výplatnej pásky pre jedného zamestnanca. Ukážka dvoch možnosti tlače pre jedného zamestnanca. ... pozrieť

8. Tlač potvrdenia pre neaktívneho zamestnanca

Tlač potvrdenia pre neaktívnu rolu, v príklade Potvrdenie o zdaniteľnom príjme. ... pozrieť

9. Tlač jednej mzdovej položky

Spracovanie pomocnej zostavy pre tlač jednej mzdovej položky za zvolené obdobie. Vo videu je ukážka spracovania zostavy pre Celkovú cenu práce. ... pozrieť

10. Úprava mzdovej rekapitulácie

Úprava mzdovej rekapitulácie. Pridanie mzdovej položky do rekapitulácie, zmena triediaceho kritéria – triedenie podľa priezviska a mena. ... pozrieť

Špecifické postupy a návody

1. Pracovný kalendár

Návod na vytvorenie pravidelného pracovného kalendára s pracovnými dňami od pondelka do piatku a dvoma dňami voľnu v sobotu a nedeľu. ... pozrieť

2. Vytvorenie nového strediska a útvaru

Ako pridať nové stredisko a útvar a ako nastaviť ich vzájomné prepojenie. ... pozrieť

3. Nastavenie nároku na dovolenku

Ukážka vytvorenia novej skupiny dovoleniek, ak zamestnanec pracuje 2 dni v týždni. Vytvorenie novej skupiny dovoleniek a jej použitie. ... pozrieť

4. Identifikačné číslo pridelné SP a ZP

Zadanie identifikačného čísla prideleného sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami pre spracovanie mesačných výkazov poistného. ... pozrieť

5. Filter na roliach

Vytvorte si filter pomocou, ktorého spracujete zostavy iba za vybranú množinu zamestnancov. ... pozrieť

6. Filter v zostavách

Pozrite sa ako si sprehľadniť zoznam zostáv, ktoré chcete používať najčastejšie. ... pozrieť

7. Import dochádzky

Ukážka importu údajov z dochádzkového systému vo formáte csv s údajmi oddelenými bodkočiarkou. ... pozrieť